Wende 2.o in de startblokken

       Wat later dan voorzien kondigen we de opstart van Wende 2.0 aan. De organisatie Wende was eerder al op het grondgebied van Nevele een voorvechter voor het in stand houden en opwaarderen van het lokaal onroerend erfgoed Met de fusie tussen Deinze en Nevele is Wende 2.0 ontstaan. De organisatie wil erfgoed minnende inwoners verenigen en een klankbord zijn voor het lokaal erfgoed, dat steeds meer onder druk komt te staan door de alles opslorpende moderniseringsdrang.  

       Wende wil daarom :

  • In Deinze het archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed beschermen voor de huidige en de toekomstige generaties.
  • De gevoeligheid voor dit plaatselijk patrimonium verhogen.
  • Meewerken aan een beleidsvisie die zorg draagt voor het onroerend erfgoed.
  • Meer doen dan het uitstallen van het verleden door het cultureel erfgoed een plaats te geven in de actuele maatschappelijke omgeving.
  • Deinze verder ontwikkelen tot een aangename en levendige gemeente die respect heeft voor de sporen van het verleden.

treesWende is er namelijk van overtuigd dat er anders met ons erfgoed kan en moet omgegaan worden, want er zijn haalbare opties om oud met nieuw te integreren.

treesDe Raad van Bestuur bestaat uit een aantal voorstanders  van het Erfgoed  van Deinze en Nevele, die zich actief willen inzetten voor dit archief. We zijn echter nog opzoek naar gelijkgestemden die in de Raad van Bestuur willen zetelen. Geïnteresseerden kunnen hun mailen naar : info@wende.be

       Wie Wende wil steunen kan lid worden. Het lidmaatschap kost 5 euro en je wordt lid door dit bedrag over te schrijven op BE 42 8902 6408 4854 van VZW Wende - Deinze met de vermelding van jouw naam. Het lidmaatschap geeft recht op minimum één gratis activiteit

Wendeprijs 2021

        Een eerste verwezenlijking is het uitreiken van de Wendeprijs 2021. Wende wil die in het najaar van 2021 toekennen aan degenen die hun oude woning of gebouw restaureerden. De woning moet vermeld staan in de  ‘Inventaris Onroerend Erfgoed ‘ van het agentschap Onroerend Erfgoed of de Inventaris van Wende zelf. Deze inventaris kan geraadpleegd worden op www.wende.be.

Iedereen met zo een voorbeeldverbouwing, kan zich kandidaat stellen via een e-mail aan één van onze bestuursleden vermeld op onze site. Tips zijn ook welkom indien je vaststelt dat iemand in je straat of in je gemeente zo een huis restaureerde of hiermee bezig is.

De prijs bedraagt 500 € en wordt op een officiële bijeenkomst uitgereikt.

treesmm

 


 


 

 

 

 

 

Wev visits
Track Counter