WENDE

Werkgroep

ERFGOED

Nevele en Deelgemeenten, v.z.w.

Wende nodigt alle leden uit tot de:

 

Algemene Vergadering van vrijdag 31 maart 2017

Agenda:

1. Goedkeuring verslag Algemene vergadering van 17/3/2016

2. Goedkeuring van de jaarrekening 2016

3. Kwijting van de bestuurders
4. Activiteitenverslag 2016
5. Statutaire benoemingen en ontslagen gedurende het  werkjaar 2016.

6. Ontbinding vzw Wende
7. Varia

 

Datum: vrijdag 31 maart 2017

Plaats en uur:  ‘t Pastershoekske, Lagestraat Vosselare

                                    20 uur

Na 10 jaar heeft Wende het maximaal mogelijke bereikt in verband met het bouwkundig erfgoed.

We hebben een Gemeentelijke Erfgoedraad.

We hebben een Wendeprijs die voortgezet zal worden (informatie komt later)

Erfgoed is bespreekbaar geworden.

De bevolking heeft een nieuwe inventaris van het bouwkundig erfgoed.

Er is een goede samenwerking met de gemeentelijke administratie, waarbij we een volledig geactualiseerde inventaris opstellen samen met de GIS-ambtenaar, de Stedenbouwkundig ambtenaar en de Cultuurcoördinator, samen met GER-leden.

Er zijn waardevolle woningen gered onder impuls van Wende.

En nog veel meer. 

Het bestuur besloot door stemming om de v.z.w. stop te zetten. (7/2)

We danken ALLE medewerkers voor hun belangloze inzet, gedurende liefst meer dan tien jaar!

En...we blijven waakzaam!