WENDE

Werkgroep

ERFGOED

Nevele en Deelgemeenten, v.z.w.

Wende nodigt alle leden uit tot de:

 

Algemene Vergadering van vrijdag 31 maart 2017

Agenda:

1. Goedkeuring verslag Algemene vergadering van 17/3/2016

2. Goedkeuring van de jaarrekening 2016

3. Kwijting van de bestuurders
4. Activiteitenverslag 2016
5. Statutaire benoemingen en ontslagen gedurende het  werkjaar 2016.

6. Ontbinding of niet van  vzw Wende
7. Varia

 

Datum: vrijdag 31 maart 2017

Plaats en uur:  ‘t Pastershoekske, Lagestraat Vosselare 20 uur

TE KOOP:

Sint-Gerolf

De Figuur andermaal belicht

Methodisch onderzoek van het relikwie

bewaard te Drongen

 

 

12 euro voor leden, 15 euro voor niet-leden

 raymond.bossier@skynet.be