rrr

 

Nieuwe naam voor de oude Ooidonkdreef

We gaan terug naar begin 2009 toen de inwoners van de Ooidonkdreef werden uitgenodigd op een infovergadering over werkzaamheden in deze historische dreef. Daaruit bleek dat de 100-jarige lindenbomen zouden gerooid worden en de dreef gemoderniseerd. Deze dreef, die de enige echte toegangsweg vormt tot het Kasteel, dateert vermoedelijk uit de 12e eeuw en werd beschermd in november 1995 als waardevol monument en dorpsgezicht. Interessant is het voorwoord van Graaf Juan t’ Kint de Roodenbeke ,  gepubliceerd in een speciale uitgave van “Ooidonk Revisited 2009” van de hand van Francis Maere, eigenaar van Fine Arts Gallery in de toen nog historische dreef.

Ooidonkdreef van weleer

De graaf schreef:

gg

 

Bewondering allom :

De belangstelling voor deze dreef door verschillende kunstenaars was in het verleden niet min. Enkele voorbeelden uit de publikatie "Ooidonk revisited 2009"

Nogal normaaal dusdat het Agentschap Onroerend Erfgoed aanvankelijk een negatief advies gaf aan deze ingreep.

En toch...:

gg

Ooidonkdreef nu

Diezelfde dienst zou echter nadien toch een goedkeuring geven waardoor de werken uitgevoerd konden worden. Met de verdere tegenstand werd geen rekening gehouden. De alternatieven werden keer op keer van tafel geveegd.
In 2019 was de nieuwe Ooidonkdreef klaar, maar het resultaat is op zijn minst gezegd onesthetisch en vooral onpraktisch. De te smalle weg is nu aan beide zijden afgeboord met betonnen paaltjes, waardoor inwoners nog amper met hun wagen toegang hebben tot hun oprit of garage. De vervangbomen zijn aangeplant in diepe vierkante “ valkuilen”, afgezoomd in  beton en “beveiligd” met stalen draden. Na enkele maanden zijn de draden allemaal beschadigd! Ondertussen zijn de tientallen betonnen palen vervangen door houten paaltjes en de beton rond de bomen door een soort houten constructie, maar nu zonder beschermingsdraden. Waardoor de “Valkuilstraat” nu, naast onesthetisch en onpraktisch, ook een gevaar betekent voor passanten!
Wende is ervan overtuigd dat er anders met ons erfgoed kan en moet omgegaan worden. Er zijn steeds opties genoeg om oud en nieuw te integreren.

 


 

 


 

 

 

 

 

Wev visits
Track Counter