Passieve Luchtbescherming

               Onlangs kwamen we te weten dat tijdens de Tweede Wereldoorlog enkele dorpskernen werden ‘ontzien’. Althans op papier. In het KIK (koninklijke instituut voor het kunstpatrimonium) werd deze foto in 1945 opgenomen door het Commissariaat-Generaal voor Passieve Luchtbescherming. In 1945 vond men deze woningen blijkbaar zo belangrijk dat hun beeld in geval van oorlogsschade zeker moest bewaard worden, o.m. met het oog op wederopbouw. Wat een verschil met de barbarij van nu.

dd

Actieve Barbarij

          En toch... De typische dorpswoningen in Merendreedorp, nummers 16 en 18, zijn na een ongelijke strijd tegen de vlakte gegaan. Ze worden omgezet in geldgewin. Hoe is het zover kunnen komen?
                  Om te beginnen waren de woningen niet onderhouden en begonnen ze er ‘vuil’ uit te zien. Voor de nette Vlaming is enkel dàt al een doorn in het oog. Nochtans waren er talrijke mensen die het jammer vonden, een verlies voor het dorpsgezicht.   In dit dossier heeft zelfs het Gemeentebestuur van Nevele niet echt tegengewerkt om het erfgoed te proberen te behouden.

       Het waren geen bommen of obussen maar de vage beslissing vanuit het Provinciebestuur die alle erfgoedwaarden van de kaart veegde. Hun argumenten waren wel uit de lucht gegrepen. De sloop wordt door de ambtenaar, een industrieël ingenieur, als volgt  gemotiveerd en geformuleerd.  […Belangrijk hierbij is dat de woning geen voldoende erfgoedwaarde bezit om als monument te worden beschermd en eerder van lokaal belang is als karakteristieke dorpswoningen. …] en nog verder  […De erfgoedwaarde van de site wordt grotendeels bepaald als typerende kleinschalige dorpswoning binnen de kern van een landelijke gemeente, de architecturale waarde van de bebouwing is eerder laag. ]
                    Het moet ons toch eens doen nadenken over de argumenten die men vanuit de Provincie aanbrengt om ONS erfgoed te bestempelen als ‘onvoldoende waardevol.  
             Deze gebouwen zijn officieel erfgoed, want opgenomen in de Inventaris voor Bouwkundig Erfgoed. Hieruit vloeit de verantwoordelijkheid van ELKE overheid om het te beschermen .Hier klopt iets niet.; noemen wij dat ...

                                        schuldige nalatigheid?

 

 


 

 

 

 

 

Wev visits
Track Counter