Waarom Wende

ONS DORP, MET ONGELOFELIJKE KRACHT WERD ALLES OMWOELD OM HET DIENSTBAAR TE MAKEN VOOR DE MATERIELE HONGER.
DE TRANSFORMATIE VAN HET DORPSGEZICHT ERVOER BIJNA NIEMAND ALS EEN VERLIES.
DE OGEN GAAN PAS NU OPEN, MAAR NIET BIJ IEDEREEN...

Landegem grote heirenthoek nr 3 ... zoals zo veel erfgoed,gesloopt.

Deinze, één grote gemeente, het is niet meer dan normaal dat in zo'n gebied erfgoed voorkomt. Gebouwen als kerken, boerderijen, arbeiderswoningen, kloosters zijn er te vinden. Zelfs een middeleeuwse donjon is er aanwezig!
Al deze erfgoederen zouden optimaal beschermd moeten worden. Kleiner erfgoed kan met enige moeite een nieuwe toekomst krijgen door het aan te passen en te
integreren in een hedendaags geheel. Kapellen en kleine religieuze relicten zouden onderhouden moeten worden.
De realiteit ziet er helaas anders uit.
De dolheid om alles te moderniseren spaart in onze gemeente niets. Het gaat nog steeds verder, vele veranderingen zijn het resultaat van winstbejag en de drift
om op te ruimen wat niet rendeert. De 'weelde-euforie' en de leegte erachter gaan voorlopig nog onverminderd door. Het besef dat de verafgoding van de welvaart een hoger belang kan vernietigen is er niet bij iedereen. Beweringen over de opwarming van de aarde en een forse prijs voor, zo blijkt, eindige energie en materie, hebben een beetje het besef bijgebracht hoe fout het kan zijn om roekeloos om te gaan met alles wat in langzame en zorgzame groei tot ons is gekomen.
Dit onvoorwaardelijk geloof in de technische mogelijkheden maakt ons blind voor de wijsheid dat materiële behoeften ondergeschikt moeten blijven aan de geest.

Om zich te weren tegen deze verloedering en de verspilling van de mogelijkheden die ons erfgoed biedt alsnog te keren...,
...daarom is er Wende.

Werkgroep - Erfgoed - Nevele - En- Deelgemeenten

doelstellingen
werking

Wendelid worden

Wens je onze werking te ondersteunen door lid van Wende te worden ?
5 € jaarlidgeld storten op rekening BE42 8902-6408-4854


 

 

 

 

 

Wev visits
Track Counter