Wendeprijs 2021

 

treesIn het najaar, als Covid 19 het ons toelaat,  zouden we de 2 jaarlijkse Wendeprijs willen toekennen. Deze prijs wordt uitgereikt aan degenen die hun oude woning of gebouw restaureerden. De woning moet vermeld staan in de  Inventaris Bouwen door de Eeuwen heen of de Inventaris van Wende zelf. Voor wat betreft Nevele en deelgemeenteb kan deze inventaris geraadpleegd worden op onze site. 
treesIndien iemand in aanmerking komt kan deze zijn kandidatuur stellen via een e-mail aan één van onze bestuursleden vermeld op onze site.
Tips zijn ook welkom indien je vaststelt dat iemand in je straat of in je gemeente zijn huis restaureerde of hiermee bezig is.
treesDe prijs bedraagt 500 € en wordt op een officiële bijeenkomst uitgereikt

treesmm

 

 

In Memoriam Trees Coppieters

treestrees

In Memoriam TREES COPPIETERS, voorzitter Wende

Op 21 oktober 2020 overleed onverwacht  in het WZC, Karel Piquélaan te Deinze Trees Coppieters.
Trees werd geboren in Eeklo op 23 februari 1950.
Ze gaf les tot haar pensioen in het Kunstacademie te Lokeren, afdeling Dictie en Voordracht.
Bij de heropstart van Wende werd Trees in 2018 verkozen tot voorzitter.
Ze woonde in de voormalige pastorie van Poesele,  gelegen in de Beentjesstraat 16. Deze pastorie was eertijds omwald en werd reeds vermeld in 1639. In 1757 werd ze nagenoeg volledig heropgebouwd. Samen met haar man restaureerde ze vooral de voorgevel met zijn originele  zandstenen kruiskozijnen. Het is ook een van de weinige huizen uit de 18e eeuw die nog overblijven in Poesele.
In 2008 stierf Jos, haar echtgenoot. Toch bleef zij actief in diverse verenigingen en stelde zich regelmatig ter beschikking van Erfgoeddag of O.M.D. om zich dan verdienstig te maken door onder andere het vertellen  en voorlezen van verhalen.
Helaas, werd ze tijdens het voorjaar van 2019  ernstig ziek.
Trees bedankt voor alles! We vergeten je niet.

Nieuwe naam voor de oude Ooidonkdreef

We gaan terug naar begin 2009 toen de inwoners van de Ooidonkdreef werden uitgenodigd op een infovergadering over werkzaamheden in deze historische dreef. Daaruit bleek dat de 100-jarige lindenbomen zouden gerooid worden en de dreef gemoderniseerd. Deze dreef, die de enige echte toegangsweg vormt tot het Kasteel, dateert vermoedelijk uit de 12e eeuw en werd beschermd in november 1995 als waardevol monument en dorpsgezicht. Interessant is het voorwoord van Graaf Juan t’ Kint de Roodenbeke ,  gepubliceerd in een speciale uitgave van “Ooidonk Revisited 2009” van de hand van Francis Maere, eigenaar van Fine Arts Gallery in de toen nog historische dreef.

Ooidonkdreef van weleer

De graaf schreef:

gg

 

Bewondering allom :

De belangstelling voor deze dreef door verschillende kunstenaars was in het verleden niet min. Enkele voorbeelden uit de publikatie "Ooidonk revisited 2009"

Nogal normaaal dusdat het Agentschap Onroerend Erfgoed aanvankelijk een negatief advies gaf aan deze ingreep.

En toch...:

gg

Ooidonkdreef nu

Diezelfde dienst zou echter nadien toch een goedkeuring geven waardoor de werken uitgevoerd konden worden. Met de verdere tegenstand werd geen rekening gehouden. De alternatieven werden keer op keer van tafel geveegd.
In 2019 was de nieuwe Ooidonkdreef klaar, maar het resultaat is op zijn minst gezegd onesthetisch en vooral onpraktisch. De te smalle weg is nu aan beide zijden afgeboord met betonnen paaltjes, waardoor inwoners nog amper met hun wagen toegang hebben tot hun oprit of garage. De vervangbomen zijn aangeplant in diepe vierkante “ valkuilen”, afgezoomd in  beton en “beveiligd” met stalen draden. Na enkele maanden zijn de draden allemaal beschadigd! Ondertussen zijn de tientallen betonnen palen vervangen door houten paaltjes en de beton rond de bomen door een soort houten constructie, maar nu zonder beschermingsdraden. Waardoor de “Valkuilstraat” nu, naast onesthetisch en onpraktisch, ook een gevaar betekent voor passanten!
Wende is ervan overtuigd dat er anders met ons erfgoed kan en moet omgegaan worden. Er zijn steeds opties genoeg om oud en nieuw te integreren.


 


 

 

 

 

 

Wev visits
Track Counter