rrr

Waarom Wende 2·°

ONZE DORPEN..., MET ONGELOFELIJKE KRACHT WERD ALLES OMWOELD OM HEN DIENSTBAAR TE MAKEN VOOR DE MATERIELE HONGER.
DE TRANSFORMATIE VAN HET DORPSGEZICHT ERVOER BIJNA NIEMAND ALS EEN VERLIES.
DE OGEN GAAN PAS NU OPEN, MAAR NIET BIJ IEDEREEN...


De dolheid om alles te moderniseren spaarde in onze gemeente Deinze niets. Het gaat nog steeds verder, vele veranderingen zijn het resultaat van winstbejag en de drift om op te ruimen wat niet rendeert. De 'weelde-euforie' en de leegte erachter gaan voorlopig nog onverminderd door. Het besef dat de verafgoding van de welvaart een hoger belang kan vernietigen is er niet bij iedereen. Beweringen over de opwarming van de aarde en een forse prijs voor, zo blijkt, eindige energie en materie, hebben een beetje het besef bijgebracht hoe fout het kan zijn om roekeloos om te gaan met alles wat in langzame en zorgzame groei tot ons is gekomen.fff
Maar het onvoorwaardelijk geloof in de technische mogelijkheden maakt blind voor de wijsheid dat materiële behoeften ondergeschikt moeten blijven aan de geest.

Om zich te weren tegen deze verloedering ,de stadspretenties van Deinze en de verspilling van de mogelijkheden die ons erfgoed biedt alsnog te keren...,
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdaarom is er Wende.

Doelstelling

In Deinze het archeologisch, bouwkundig en
landschappelijk erfgoed beschermen voor de huidige en de toekomstige generaties. 

De gevoeligheid voor het plaatselijk patrimonium verhogen.

Meewerken aan een beleidsvisie die zorg draagt voor het onroerend erfgoed.

Meer doen dan het uitstallen van het verleden door het cultureel erfgoed een plaats te geven in de actuele maatschappelijke omgeving.

Deinze verder ontwikkelen tot een aangename en levendige gemeente die respect heeft voor de sporen van het verleden.

 


 

 


 

 

 

 

 

Wev visits
Track Counter