Nevele

Biebuyckstraat znr

Z.g. "Kapel van O.-L.-Vrouw van Lourdes". Opgericht door burgemeester L.-A. Mulle de Terschueren in 1888 n.o.v. architect J. Vandenheuvel (Nevele). Bakstenen neogotische kapel onder zadeldak (leien). Flankerende smeedijzeren hekken en gemetste pijlers met hardstenen bekroning. Kapel van twee trav. met driezijdige absis. Voorpuntgevel met arduinen kruis bekroond; spitsboogdeur met bekronende waterlijst en roosvenstertje in de geveltop.
Mooi gepolychromeerd interieur met engelfiguren in het koor, door Th. Janssens. Koor afgesloten met ijzeren hek. Op houten, beschilderd altaar met retabel, beeld van O.-L.-Vrouw van Lourdes uit hetzelfde atelier van Th. Janssens. Houten spitstongewelf, polychroom beschilderd.
JANSSENS A., Kapel van 0.-L.-Vrouw van Lourdes te Nevele, (Het Land van Nevele, XVIII, 3, 1987, p. 177-187).VIOE.

Biebuyckstraat 19

In het renteboek van 1639-40 en het landboek van 1682-83, een onbewoonde omwalde motte. Thans nog gedeeltelijk bewaarde walgracht ten Z.
Boerenhuis van negen trav. en één bouwl. onder zadeldak (pannen, n ⊥ straat); oude kern, aangepast in XIX en recent gerestaureerd. Bakstenen lijstgevel met vernieuwde vensters met luiken en rechth. deur in uitspringende grijze bakstenen omlijsting. R. gedeelte, kelder en opkamer, vermoedelijk later toegevoegd, cf. bouwnaad.
Ten Z., dwarsschuur onder pannen dak (n ⊥ straat) met in het dak verhoogde doorrit.VIOE.

Biebuyckstraat 41

Voormalige hoeve, thans onbewoond en vervallen. Ten N.W. gelegen boerenhuis met stal, van acht trav. en één bouwl. onder zadeldak (pannen, n ⊥ straat); op moerbalk binnen gedateerd "A.D.M. ANNO 1786". Gekalkte gevel op gepikte plint. Houten kruiskozijnen en rechth. deur. Overkragend dakschild op modillons.
Zijgevels afgewerkt met muurvlechtingen. Recentere schuur ten W.VIOE.

Biebuyckstraat 43

XVIII-boerenhuisje, n ⊥ in XX aangebouwd woonhuis, nog in gebruik als melk- en bakhuis.
Witgekalkte gevel op gepikte plint met brede houten kruiskozijnen voorzien van tralie en luiken, aan weerszij van een gedrukte rondboogvormige deur.
Interieur. Moerbalk met wolfstandversiering en haard met opzij bakoven. Voor het oude huis houten steekpomp.
SCHRAP

Biebuyckstraat 46

Langgestrekte hoeve van zes trav. en één bouwl. onder zadeldak (pannen, n ⊥ straat), opklimmend tot XVIII of ouder maar sterk aangepaste gecementeerde voorgevel. Naar verluidt voorheen tweegezinswoning.
SCHRAP

Biebuyckstraat 44

Hoeve met losstaande bestanddelen in erf, // aan de straat. Woonhuis met 9 trav. in geelgeschilderde (gekaleide) gevel. Rechthoekige ramen (luiken) en deur. Dak met pannen. Binnen geheel gewijzigd met hergebruik van oude materialen. Vlg. de eigenaar was de woning een tweewoonst. Het geheel was mss omgracht. GER.

Bijlkenstraat 14

Thans onbewoonde hoeve op begraasd en beboomd erf. Boerenhuis van één bouwl. onder overkragend zadeldak (pannen, n ⊥ straat), uit XVIII B.
Bakstenen gevel op grijze plint. Drie houten kruiskozijnen met diefijzers en groen-witte luiken. Getoogd deurtje in uitspringende bakstenen omlijsting op oren. Vermoedelijk herbouwde l. zijgevel met jaarankers 1771.Bewaarde balkenzoldering binnendeuren met bakstenen omlijstingen oren en neuten en waterlijst. kelder met ribgewelf (XVII?)
Ten Z., dwarsschuur, met puntgevel van houten bebording. VIOE.

Bijlkenstraat 16

Tot villa gerenoveerde en verbouwde oude hoeve. Behouden bakstenen omlijsting van getoogde deur op neuten en met oren. Sporen van twee andere gedichte deuren. VIOE.

Wegkruis bij nr 14

Naast het omhaagde erf van nr. 14 opgesteld wegkruis, met het opschrift "Geloofd zij Jesus Christus Amen" op de houten luifel. Tegenwoordig is de staat van dit wegkruis erbarmelijk.VIOE.

Bijlkenstraat 30

XIX hoeve met losstaande bestanddelen, dwars op de straat.
Eén bouwlaag onder pannendak.
Voorgevel met beluikte en getoogde vensters met verzorgde bakstenen omlijsting. Aflijnende muizentand. In het dak recente dakkapellen.Gerestaureerd.VIOE.

Blasiusdriesstraat 4—12 Vr 4-6,8-14

Rij van zes arbeiderswoningen van één bouwl. onder doorlopend zadeldak (pannen), uit XX a. Twee enkelhuisjes en vier dubbelhuisjes met getoogde muuropeningen, deuren gevat in uitspringende omlijsting.
Erachter en // een tweede rij van later toegevoegde dienstgebouwtjes.
VIOE.

Blasiusdriesstraat 36

Boerenarbeidershuisje van één bouwl. onder zadeldak (pannen) gelegen achterin moestuintje. Gecementeerde gevel met schijnvoegen en vernieuwde rechth. vensters. Behouden l. zijaandak met muurvlechtingen.VIOE.

Blasiusdriesstraat 1

Boerenarbeidershuisje van één bouwl. onder zadeldak (pannen) gelegen achterin moestuintje. Gecementeerde gevel met schijnvoegen en vernieuwde rechth. vensters. Behouden l. zijaandak met muurvlechtingen. GER.

Borrewal 17

Voormalige stallingen (thans woonhuis) van het verdwenen kasteel "De Kluize" of "Ter Motte" (cf. Biebuyckstraat). De resten van de vroegere toegang tot het kasteelpark, voorheen met duiventoren en ijskelder (gebouwd in 1862 en afgebroken in 1954), nl. ijzeren hek en bakstenen pijlers staan nog op het einde van de onverharde populierendreef, tussen de voormalige stallen (IJsbeerlaan nr. 13 A) en de vroegere kasteelhoeve (Biebuyckstraat nr. 9).
Thans woonhuis van vijf trav. en twee bouwl. onder zadeldak (pannen). Witgeschilderde gevel met grijsgeschilderde rondboogarcade waarin rechth. vensters en deur. Roodgeschilderde muurankers. L. aanleunend bakstenen dienstgebouw met ritmerende lisenen onder plat dak.
VIOE. GER

Borrewal 17a

Thans z.g. "Hof ten Rietgaver". Voormalige kasteelhoeve (?) van het nabijgelegen, gesloopte kasteel van burgemeester Mulle de Terschueren (cf. IJsbeerlaan).
Huidige hoeve uit XIX (?) met losstaande bestanddelen op boomgaard. Eigenlijke voorgevel naar Z.W. gericht. Beschilderde gevel op gepikte plint met rechth. vensters voorzien van zwartgeschilderde omlijstingen doorgetrokken in accoladeboog boven de vensters. Aan de N.-zijde vergroot in zelfde materiaal en kopiërende stijl.
Dwarsschuur met stallen ten O. onder zadeldak (pannen,n ⊥ straat), ervoor mestvaalt, uit XIX B.
Ten N.W. in boomgaard, bakhuis van het samengestelde type.
VIOE.

Bosstraat 5

XIX boerenwoning op erf, aan het einde van een lange inrit, schuin t.o.v. de straat.
Ruime boerenwoning met 6 traveeën. Bakstenen gevels, waarvan de straatkant vernieuwd. Getoogde, beluikte vensters.
Gecementeerde plint (recent).
GER.

Braamdonk 10

Thans z.g. "Dauwhoeve". Zou reeds aldus vermeld zijn in 1639. Hoeve met losstaande bestanddelen op boomgaard. Woonhuis met aangebouwde stal van samen elf trav. en één bouwl. onder zadeldak (pannen), vermoedelijk opklimmend tot XVIII. Naar Z. georiënteerde beschilderde gevel op blauwgeschilderde plint met aangepaste vensters. Steekboogvormige deur in uitspringende blauwgeschilderde omlijsting op neuten met oren en kroonlijstje. In uiterst l. trav. sporen van gelijkaardige gedichte deur en omlijsting. Bepleisterde getrapte kroonlijst. Laadvenster en dakkapel met puntgeveltje ter hoogte van deurtrav. R. zijgevel met drie getoogde deurtjes, afgewerkt met aandak en muurvlechtingen. Armpomp voor het huis. Ten Z., verbouwde dwarsschuur, naar verluidt eertijds op tegel gedateerd 1897. Rechth. in het dak verhoogde doorrit. Ervoor mestvaalt.
VIOE.

Braamdonk 15

Hoeve met losstaande bestanddelen, aan de straat afgesloten met haag. Ten Z., achterin gelegen boerenhuis met gewitte gevel op gepikte plint onder overkragend zadeldak (pannen, n // straat); vermoedelijk oude kern uit XVIII. Vensters (bolkozijnen) in grijsgecementeerde omlijstingen uit de jaren 1930. Behouden steekboogdeurtje in uitspringende bakstenen omlijsting met oren en waterlijst. Sporen van gebogen deurtje op blinde trav. tussen twee vensters. R. aanbouwseltje onder lessenaarsdak en steektrap naar zolderdeur.
Ten W., dwarsschuur onder ruim zadeldak (pannen, n ⊥ straat) met in het dak hoger opgetrokken doorrit, op tegel in r. zijgeveltop gedateerd 1884.
VIOE.

C.v.d. Cruyssenstraat 13

Mooi herenhuis met bepleisterde lijstgevel van vijf trav. en twee bouwl. Onder schilddak (pannen, n // straat), naar verluidt van 1863. Begane grond op arduinen plint versierd met imitatiebanden. Rechth. deur in arduinen omlijsting met kroonlijstje. Rechth. benedenvensters met persiennes. In l. trav. rechth. poort. Getoogde bovenvensters in geriemde omlijsting met sluitsteen en rolluiken in rolluikkasten, lekdrempels doorgetrokken tot kordon. Fraai uitgewerkt entablement met neoclassicistische consoles. Aangepaste, gecementeerde achtergevel.
VIOE.

C.v.d. Cruyssenstraat 22

Mooi gelegen boerenarbeidershuisje langsheen een hellend zijpad aan de Poekebeek. Gecementeerd huis van vijf trav. en één bouwl. onder zadeldak (pannen), vermoedelijk uit XIX. Ertgov. beschilderd, bakstenen dienstgebouwtje, //woonhuis, eveneens onder zadeldak (pannen). Erfje voorts afgesloten door muur (N.) en haag (Z., waterkant).
VIOE.

C.v.d. Cruyssenstraat 23

Eind XIX-dorpswoning met bakstenen lijstgevel met dubbelhuisopstand van drie trav. en twee bouwl. Onder zadeldak (pannen). Getoogde muuropeningen. Aflijnende tandlijst.
VIOE.

C.v.d. Cruyssenstraat 39

Oude dorpswoning op de hoek Herman Lovelingstraat. Aangepaste, geschilderde gevel met gewijzigde rechth. muuropeningen. R. zijgevel, afgewerkt met muurvlechtingen. Haaks aanbouwsel onder overkragend zadeldak (pannen) met aangepaste beschilderde straatgevel op gepikte plint.
SCHRAP

C.v.d. Cruyssenstraat 41

Voormalige herberg. Pittoresk hoekhuis onder afgewolfd zadeldak (pannen) met r. afgekante zijgevel, naar verluidt ontstaan bij wijziging van het straattracé. Beraapte voorgevel (Herman Lovelingstraat) met licht getoogde vensters in vlakke witte omlijsting met sluitsteen en voorzien van rode luiken. Rechth. deur in gelijkaardige omlijsting. Gevel afgelijnd door gepikte plint en bepleisterde geprofileerde kroonlijst. R. zijgevel afgewerkt met aandak en muurvlechtingen.
VIOE.

C.v.d. Cruyssenstraat 40-42

Voormalige brouwerij Braet (1874-1914). Woonhuis van zeven trav. en twee bouwl. onder zadeldak (pannen, n // straat), uit XIXb. Gesplitst in twee woningen, voorzien van nieuwe gevelbekleding met behoud van oorspronkelijk volume. Witgeschilderde achtergevel met rechth. vensters en deur met bovenlicht.
U-vormig uitgelegde achterbouwen uitziend op gekasseide binnenplaats. Ten N., witgeschilderd dienstgebouw van drie bouwl. met rechth. vensters en gebogen deuren. Andere bakstenen dienstgebouwen met getoogde poorten zijn later toegevoegd. Aan de buitenzijde van de achterbouw (O.) onder schilddak (pannen), zichtbaar vanaf het erachter gelegen Schipdonkkanaal, is de bakstenen gevel van zes trav. geritmeerd door lisenen; gedeeltelijk uitgebreid met achteraanbouwsels. Woonhuis vervangen door nieuwbouw. Deel bedrijfsgebouwen gerestaureerd.
VIOE.

Cyriel Buyssestraat 1

Eertijds woning van burgemeester-brouwer L. Lampaert. R. van het huis ijzeren hek, toegang tot de voormalige bedrijfsgebouwen. Fraai burgerhuis, wederopgebouwd ca. 1911 in neo-Vlaamse-renaissancestijl. Onderkelderd dubbelhuis van twee bouwl. met zadeldak; verschillende soorten bak- en natuursteen. L. risaliet met tweelicht op de begane grond, erker op de bovenverd. en bekronende, versierde puntgevel. Voorts getoogde benedenvensters en rondboogvormige bovenvensters met kleurrijke ontlastingsboog.
Achteraan, n woning, de nog bestaande remises en paardenstallen van de voormalige brouwerij "De Ster" (Lampaert); wederopgebouwd na W.O. I.
VIOE.

Cyriel Buyssestraat 3

Ruim herenhuis met herberg z.g. "Het Volk", daterend uit eind XIX of begin XX. Bakstenen gevel van acht trav. en twee bouwl. onder schilddak (pannen). Licht getoogde deuren en vensters met versierde lekdrempels, op de bovenverd. doorgetrokken tot kordon. Verankerd entablement. Spiegels op de borstwering en hoofdgestel.
VIOE.

Cyriel Buyssestraat 6

Voormalig "Kasteel van Nevele" en later klooster. De geschiedenis van het oorspronkelijk versterkte .kasteel. van de heer van Nevele gaat terug tot XI. Toen werd vlg. De Potter en Broeckaert een .viercante torre ghemetst van blauwe schorre. op een omwalde motte. Deels vervallen na de slag van 1381 in de strijd tussen Lodewijk van Male en de Gentenaars. De heer van Nevele bewoonde toen reeds het kasteel van Ooidonk. Het .kasteel. werd op de toren na gesloopt in 1488. Per schip werd het afbraakmateriaal naar Gent vervoerd om te worden hergebruikt voor de stadsversterking tegen de invallen van Maximiliaan van Oostenrijk. Vermoedelijk eind XVI of in XVII wederopgebouwd als kasteel en gevangenis. Wordt ook vermeld als woonplaats van de amman en soms ook als woonplaatss van de ontvanger der heerlijke rechten. Hier was ook de zaal waarin de vierschaar gehouden werd en het leenhof van de heerlijkheid. Vlg. de kaart bij het renteboek van 1639-40 bestaande uit een tweedelige motte met omwald opper- en neerhof, omwalling aansluitend bij de Poekebeek. De associatie van het mottecomplex met de ernaast gelegen kerk wijst op een vestiging van de landheer reeds voor de kerstening (VII). In het landboek van 1682-83 beschreven als: "Den heer Baron van lande van Nevele, zijn casteel mette mote, ende een planterije van eecken boomen oock op een mote mette wallen daermede gaande...". Vermoedelijk werd het kasteel begin XIX wederopgebouwd in empirestijl. In 1855 in gebruik als klooster van de zusters van St.Vincentius a Paulo. Tegenwoordig meersgezinswoning
VIOE.

Cyriel Buyssestraat 20

Woning uit XXb, opgetrokken in de typische 'patrijspoortstijl' uit het interbellum.
Rechthoekige gevel in gele baksteen met diepe voegen. In de bovenste bouwlaag bevinden zich vijf ronde vensters met arduinen dorpel.
GER.

Cyriel Buyssestraat 15

Gemeentehuis. Neoclassicistisch gebouw van vijf trav. en twee en een halve bouwl. onder schilddak (pannen, n // straat), van 1852 en n.o.v. architect K. 't Kindt. Oorspronkelijk op benedenverd. met herberg en op bovenverd. "Vredegerecht". In 1902 bouw van de huidige ingang. In 1940 zwaar beschadigd. Ca. 1956-58 door architect Valcke hersteld en aangepast, uitgevoerd in 1960. Café verdwenen, achteraan uitbreidingen en voorgevel gecementeerd.
Lijstgevel met imitatiebanden op de begane grond. Vooruitspringende middenpartij van drie trav. met gedecoreerde bovenverd. d.m.v. Ionische pilasters op de penanten en kroonlijsten boven de vensters. Rechth. vensters, bovenvensters in geriemde omlijsting. Gekornist en tablement en attiekverd.
VIOE.

Cyriel Buyssestraat 17

Gemeentelijke Jongensschool. Bakstenen gebouw van zeven trav. en twee bouwl. onder zadeldak (pannen, n // straat), daterend van ca. 1863 en vermoedelijk n.o.v. architect A. Van Assche. Iets hoger opgetrokken middenpartij van vijf trav. afgelijnd met lisenen en centrale, eveneens door lisenen afgelijnde trav., uitlopend in puntgevel. Getoogde vensters met holprofiel op lekdrempels en overspannen met waterlijst. Sierankers op iedere verd. L. poort en r. deur. Afgelijnde tandlijst en muizentand. Opgetekend in 1983 en thans gesloopt.
VIOE.

Cyriel Buyssestraat 19

Dekenij (sedert XIX). Gebouwd op de plaats van een gasthuis, later ook stokerij. Classicistisch herenhuis uit XVIIIB; zeven trav. en twee bouwl. onder zadeldak (pannen, n // straat) gevat tussen zijaandaken met muurvlechtingen. Bepleisterde lijstgevel op arduinen plint met dubbelhuisopstand. Licht vooruitspringend middenrisaliet van drie trav. met centrale rondboogdeur met smeedijzeren bovenlicht in rechth. hardstenen omlijsting in Lodewijk XVI-stijl. Imitatiebanden op de begane grond. Borstweringen versierd met panelen, opengewerkt of versierd in het risaliet. Rechth. vensters met vernieuwd houtwerk, op de begane grond telkens een sluitsteen en op de bovenverd. bekroond met paneeltje. Gekornist entablement R. aangebouwd muurtje met zijpoortje.
Vanouds bijgebouwen in de Gasthuisstraat, in XIX b gesplitst in vijf woonhuisjes van één bouwl., thans met gecementeerde gevels. gerenoveerd met inrichting van kinderopvang.
VIOE.

Cyriel Buyssestraat 30

Villa in cottagestijl eertijds van vrederechter Le Fevere de Ten Hove, daterend van 1911; drie trav. en twee bouwl. onder overkragende zadeldaken (leien) met dakkapellen. Lijst- en puntgevel van baksteen met banden van natuursteen. Rechth. muuropeningen met kleine roedenverdeling en blinde boogvelden. Overluifelde ingang met terras. R. puntgevel met erkervormig uitgebouwd benedenvenster, tweelicht en windbord in de geveltop. Gevelsteen waarop de gekoppelde wapenschilden van de bouwheren (Le Fevere de Ten Hove - Kervyn de Meerendré). Inmiddels voorzien van een aangebouwd groot warenhuis met omringende parkeerplaatsen.
VIOE.

Cyriel Buyssestraat 38

Voormalige woning met ameldonkmakerij en olieslagerij, later cichoreifabriek "Buysse-Loveling" (in bedrijf tot 1971). Woonhuis van de schrijver Cyriel Buysse tijdens de periode 1865-96 (cf. VTB-gedenkplaat van 1959).
Herenhuis daterend van 1805; zeven trav. en twee bouwl. onder zadeldak (pannen, n // straat). Bakstenen gevel op arduinen plint met keldergaten. Begane grond afgelijnd door puilijst. Getoogde deur (3 tr.) en vensters in geriemde omlijsting. Eenvoudige kroonlijst. Ernaast vroegere dienstgebouwtjes (XX). Achterin gelegen poort, gebouwd na de vernieling van de XIX-toegangspoort tijdens W. O. II.
Bedrijfsgebouwen gerestaureerd
BESCH.
Bedrijfsgebouwen heringericht en gebouwd in 1871. De oprichting van de cichoreifabriek alhier dateert van 1865. Bakstenen gebouwen (oude weegplaats, opslagplaats en branderij) onder zadeldaken (pannen en golfplaten); waarvan één met overlangse verluchtingsgaten in verhoogd middendeel. Vensters met ijzeren roedenverdeling en deuren met H-poutrels en halfronde vensters. Bakstenen troggewelven op geklonken ijzeren constructie en houten moerbalken op gietijzeren kolommen met bakstenen voetstuk. Gietijzeren spanten. Van de vroegere installatie zijn nog enkel vage sporen aanwezig. Vierkante schouw.
BESCH.

Cyriel Buyssestraat 44

Alleenstaand herenhuis van vijf trav. en twee en een halve bouwl. Onder schilddak (pannen, n // straat); een plintsteen, l. en r. naast de deur vermeldt: "A. Blomme-Penneman / 1852" en " Philippe Beaufort / Bouwkundige". Voortuintje afgesloten met ijzeren hek. Grote mooie tuin achter het woonhuis met doorstromende Poekebeek voorzien van twee brugjes. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel op arduinen plint met dubbelhuisopstand. Imitatiebanden op de begane grond.
Rechth. deur in geprofileerde arduinen omlijsting. Rechth. vensters in opvallende omlijsting met sluitsteen, op de bovenverd. met kroonlijst. Borstweringen versierd met guirlandes tussen lekdrempelconsoles van de bovenvensters. In de centrale deurtrav. versierd met balusters. L. zijgevel bekleed met leien. R. zijgevel en achtergevel voorzien van een nieuwe baksteenbekleding.
BESCH.

Cyriel Buyssestraat 41-43

Groepering van 2 dorpshuizen uit XXb met twee bouwlagen onder zadeldak.
Op het gelijkvloers tweemaal 3 traveeën met rondboogvensters met blind timpaan, verdieping licht getoogde vensters. Vernieuwd houtwerk en dakgoot. Afwerking met witte baksteenbanden. Gecementeerde plint.
Boven de middelste trav. een spiegel voor een opschrift.
GER.

Graaf van Hoornestraat 16


Woning bij het buurtspoorwegstation. De lijn Gent (Rabot)-Nevele-Ruiselede van de buurtspoorweg, dateert van 1907. De opening van het traject Vosselare-Nevele vond plaats op 28-1-1911 en Nevele-Ruiselede op 29-2-1912. De nog bestaande voormalige woning van de buurtspoorwegwachter dateert vermoedelijk eveneens uit die periode. Typisch bakstenen breedhuis met dubbelhuisopstand van drie trav. en twee bouwl. onder overkragend zadeldak (mechanische pannen). Gevels getypeerd door verdiepte trav.-nissen.
•NEYENS J., De buurtspoorwegen in de provincie Oost-Vlaanderen, 1885-1968, Lier, 1978, p. 32-33.
VIOE.

Graaf van Hoornestraat 51

Boerenhuisje van drie trav. en één bouwl. onder overkragend zadeldak (pannen) tussen zijaandaken met muurvlechtingen; gelegen in begraasd erf in straatbocht. Oude woning naar verluidt in aangepaste stijl wederopgebouwd in 1926 na oorlogsschade. Rechth. vensters aan weerszij van een getoogd deurtje gevat in een uitspringende bakstenen omlijsting met bekronend niskapelletje. Modillons onder overkragend dakschild. Aangebouwde stallen onder lager zadeldak.
VIOE.

Graaf van Hoornestraat 55

Hoeve met losstaande bestanddelen, gelegen aan het einde van een zijweg voorbij een vijver met gracht in een bocht. Komt reeds voor op kaart in landboek van 1639-40, op kaart van 1862 gedeeltelijk omgracht.
Ten N., boerenhuis met gewitte, naar Z. gerichte gevel op gepikte plint afgedekt met een overkragend zadeldak (pannen) rustend op modillons. In 1952 aangepaste muuropeningen.
Ten W. en ten O. op begraasd erf, schuur, stallen en "braskot" zonder noemenswaardigheden.
VIOE.

Graaf van Hoornestraat 59

Achterin gelegen hoeve met losstaande bestanddelen. Naar verluidt boerenhuis in 1875 gebouwd ter vervanging van een ouder huis. Bakstenen woning van vijf trav. en één bouwl. onder zadeldak (pannen), naar Z.O. georiënteerde gevel op geschilderde plint en aflijnende muizentand. Getoogde deur en vensters met roedenverdeling op arduinen lekdrempel en voorzien van luiken. Ten Z., naar verluidt oudere dwarsschuur on der zadeldak (golfplaten) met ervoor mestvaalt. Dwarsschuur met 2 gewelfde kelders
VIOE.

Graaf van Hoornestraat 61

Hoeve met losstaande bestanddelen. Ten W., boerenhuis, vermoedelijk met XVIII-kern met gecementeerde gevel onder zadeldak (pannen), r. aangebouwde stal onder lager zadeldak en paalschuur. Rechth. vensters met roedenverdeling en luiken met hartvormige lichtopeningen. Deur in uitspringende bakstenen omlijsting met kroonlijst. Aflijnende bakstenen lijst. Ertgov. dwarsschuurtje onder zadeldak (golfplaten) met in het dak hoger opgetrokken doorrit, naar verluidt van 1921.
VIOE.

Kattestraat kapel

De Kapel van O.L.Vrouw van Zeven Weeën is thans gelegen op het nieuwe kerkhof, ten O. van de kerk en ervan gescheiden door het Schipdonkkanaal. Oprichtingsdatum niet gekend. Vermoedelijk wederopbouw in 1651. Vlg.een kaart van 1683 was de kapel omringd door een walgracht met een brug en hek, z.g. de Kapellebrug.
Tijdens de Franse bezetting omgevormd tot woning (tot 1831) en in 1832 ingericht als hospitaal. Ca. 1850 opnieuw in gebruik als kapel. In 1871 vergroot en voorzien van een portiek en vermoedelijk ook plaatsing van een nieuw O.-L.-Vrouwbeeld. Oorlogsschade van beide wereldoorlogen. In 1968-71 aanleg van het nieuwe kerkhof rondom de oude kapel.
Grondige restauratiebeurt o.l.v. architct W. Haelvoet in 1981-82. Plaatsing van een nieuw klokkstoel in 1986.
Ruime bakstenen kapel op rechthoekige plattegrond met vooruitspringend portaal en driezijdige absis afgedekt met zadeldaken(leien) met klokke stoel. Portaal met spitsboogdeur en in voorpuntgevel venster in sferische driehoekvorm.
In zijgevels twee spitsboogvensters.
Neogotisch beschilderd interieur met tussen de vensters gepolychromeerde taferelen uit het leven van O.L.-Vrouw oorspronkelijk door Th. Mesure en Th. Janssens uit begin XX; beschadigd tijdens de beide wereldoorlogen en nadien gerestaureerd. Houten spitsbooggewelf versierd met cartouches met de VII Weeën.
VIOE.

Kerrebroek 4

Voorheen villa van notaris Blomme in boomrijke tuin uit begin XX. Rood bakstenen gebouw met gele banden met vnl. rondboogvormige muuropeningen. (2010) Wordt gerestaureerd
VIOE.

Kerrebroek 27

Blauwgeschilderde dorpswoning op gecementeerde plint van zes trav. en één bouwl. onder zadeldak (pannen, n // straat), vermoedelijk uit XIX. Bijna rechth. vensters met persiennes en eenvoudige deur (+ drie tr.). Aflijnende gootlijst. R. aangebouwde bakstenen maalderij van I. Steyaert met sporen van verdwenen laadvenster.
Bij controlebezoek trof men een 18°-eeuws interieur aan met moulures, een voutekamer(met régenceschouw) op gewelfde kelder en een maalderij XIX of XX in het rechtergedeelte. Molenstenen in de bestrating achterin. Muurvlechtingen en aandak achteraan
Interieurelementen XVIII zoals een open haard, moerbalk met rolwerk, geprofileerde XVIII-deuren, een deuromlijsting achteraan met lekdrempel en regenlijst, een gewelfde kelder, een zolder met eiken gebint met penverbindingen in hout. Met sloping bedreigd
VIOE.


Kerrebroek 49

Alleenstaande XIX-woning van vier trav. en één bouwl. onder zadeldak (pannen, n // straat); omhaagd voortuintje met ijzeren hek. Verankerde bakstenen gevel met hoekbanden. Steekboogvormige deur en vensters met neg- en hoekblokken en sluitsteen voorzien van witte persiennes.
R. zijgevel vernieuwd.
VIOE.

Kerrebroek 35

Alleenstaande XIX-woning van vier trav. en één bouwl. onder zadeldak (pannen, n // straat); omhaagd voortuintje. Verankerde bakstenen gevel met hoekbanden. Steekboogvormige deur en vensters bakstenen cartouche.GER.

Kerrebroek 81

Verbouwd huis met oude kern. Aan de straat naast oprijlaan klein wegkapelletje, op kaart Vander Maelen vermoedelijk z.g. "winterkapel". Ruitvormige gedenksteen met tekst "Die hier/ passeert te peerd/ of te voet/ leest eenen onzen/ vader en weest/ gegroet/ God ziet mij/ 1821". Achter traliedeurtje verschillende heiligenbeelden.
VIOE.

Wegkruis bij nr 81

Z.g. Winterkapel. Ruitvormige gedenksteen met tekst "Die hier/passeert te peerd/of te voet/leest eenen onzen/vader en weest/gegroet/God ziet mij/1821."
Achter traliedeurtje verschillende heiligenbeelden.
VIOE.

Kerrebroek 90

Open hoeve opklimmend tot XVIII. Boerenhuis met Z.O. gerichte gewitte gevel op grijsgeschilderde plint onder overkragend zadeldak (pannen, n // straat) rustend op modillons en gevat tussen zijaandaken met muurvlechtingen. Drie rechth. vensters met persiennes. Rondboogdeur met empire waaier. Lagere zijaanbouwsels onder zadeldaken.
Ten O., dwarsschuurtje en stallen onder overkragende zadeldaken (pannen, n ⊥ straat). Ervoor mestvaalt.In vervallen toestand.
VIOE.

Kerrebroek 96

Haaks op de straat ingeplant voormalig boerenarbeidershuisje, verbouwd tot landhuisje, z.g. "'t Roosje"; op l. zijgevel jaarankers 1826.SCHRAP

Kerrebroek 147

Voormalige hoeve met losstaande bestanddelen; vermoedelijk uit XVIII, gerestaureerd in 1980-83. Boerenhuis van zes trav. met witgekalkte gevel op gepikte plint onder zadeldak (pannen, n // straat). Rechth. vensters voorzien van groen-witte luiken. Overkragend dakschild rustend op modillons. Korfboogdeurtje in uitspringende bakstenen omlijsting met overspannend waterlijstje op aanzetten en met sluitsteen. In zesde trav. getoogd deurtje. Zijaanbouwsels onder lessenaarsdak.
Gerestaureerd interieur met behoud van balken, o.m. één met rolwerk. Schouw met broodoven.
Ten Z.O., eenvoudige dwarsschuur met zadeldak (pannen, n // straat), naar verluidt daterend van ca. 1920.
VIOE.

Kerrebroek 148


Oud boerenhuisje, sedert 1931 (bouw van een nieuw huis ernaast) in gebruik als werkplaats van een klompenmaker. Witgekalkte, Z.O. gerichte gevel van één bouwl. onder zadeldak (pannen, n // straat), uit XVIII. Deels behouden houten kruiskozijnen en getoogd deurtje. Toevoeging van andere deuren en venster. Modillons ondersteunen het overkragende dakschild. R. zijgevel afgewerkt met muurvlechtingen, r. zijaanbouwsel onder lessenaarsdakje.
Interieur. Bewaarde deuren, rode tegelvloer en moerbalk met rolwerkversiering.
VIOE.

Kerrebroek wegkruis

Wegkruis op splitsing van twee armen van Kerrebroek.
Kruis met beeld van Christus aan het kruis. De armen ontbreken.
Twee lantaarns op het kruis bevestigd.
Het kruis staat tussen twee linden.
GER.

Kerrebroek ZNR

Kapelletje XIX op de hoek van de Spoelstraat en Kerrebroek met spitsboogdeur en markante baksteenpatronen in de geveltop. Pannendak.
VIOE.

Kerrebroek 54

Gebouwen van de vroegere melkerij Sint-Mauritius.
Eenvoudige functionele bedrijfsgebouwen uit XXb met in de voorgevel rechthoekige ramen en een poort. Toegangsweg in kassei.
SCHRAP

Kortemunt 4

Dubbelwoonst met 2 bouwlagen onder zadeldak van vijf trav. met beluikte rechthoekige vensters. Deur rechthoekig met een bovenlicht waarin krullend smeedwerk. Bovenste vensters niet beluikt. Gecementeerd. Eerder aanleunend bij herberg 'De Roos', tegenwoordig appartementen-en winkelcomplex.
VIOE.

Langemunt 9

Burgerwoning met drie bouwlagen uit XX, op de plaats van het geboortehuis van de schrijfsters Virginie en Rosalie Loveling.
Gedenkplaat.
Drie lange rechthoekige vensters met modernistische afwerking (faience tegels en glas-in-loodraam beneden).
Raamomlijstingen in smalle arduinen plinten.
GER.

Langemunt 12

Rijhuis van vijf trav. en twee bouwl. onder zadeldak (pannen), daterend uit XIX. Bepleisterde lijstgevel met dubbelhuisopstand. Rechth. vensters met arduinen dorpel, op begane grond met rolluikkasten. Eenvoudige deur.Zijaandaken afgewerkt met muurvlechtingen. Laag afhellend achterdakschild met gerenoveerde achtergevels.
Interieur. Bewaarde vloeren en schouwen. Kelder met gedrukte ribgewelven, gedeeltelijk onder achteraanbouwsel waar naar verluidt eertijds een kapel in ondergebracht was
VIOE.

Langemunt 21-23

Geschiedenis cf. nr. 13.
De vernieuwde woningen bewaren sporen van de XVI-kapel van het penitentenklooster in de overwelfde ruimte die over beide huizen doorloopt en een gedeelte van de W.-puntgevel van de kapel in de gecementeerde zijgevel van nr. 21 met behouden aanzet van een pilaster. Naast nr. 23 doorgang naar achterin gelegen constructie, ontstaan door sloping van het koor van de kloosterkapel.
De achterbouw van nr. 23 bewaart o.m. een groot gedeelte van het vroegere klooster (XVII): ook wasserij, bakkerij en brouwerij. Baksteenbouw van twee bouwl. onder pannendaken (n straat). Rechth. vensters, op de bovenverd. vlak onder de daklijst, met zandstenen neggen. Erachter de voormalige refter van het klooster; eertijds op de penanten gedateerd 1634, afgedekt met pannendak (n // straat).
Het bakstenen gebouw met verwerking van zandsteen rondom de vensters telt na een gedeeltelijke afbraak nog twee trav. van oorspronkelijk twee bouwl. met gedichte vensters en twee trav. van één bouwl. met dezelfde bouwhoogte waarin oorspronkelijk kruiskozijnen (thans gedicht) en de jaarcijfers 1 en 6. De vensters van de refter zijn vlg. archiefstukken vernieuwd in 1736.
VIOE.

Langemunt 21

Overblijfsel van de vroegere kapel van het klooster van de Grauwe zusters. Gebouw met oorsprong in XVI maar met vernieuwde voorgevel. 80 cm dikke muren behouden, doch binnen enkel dakconsoles en ribben verwijzend naar de vroegere functie van kapel. De oostelijke gevel bevat nog muurvlechtingen en sporen van zandstenen blokken en steunberen.De westelijke gevel vertoont buiten nog een uitspringende console voor de vroegere klokkenstoel. Overblijfsel van de vroegere kapel van het klooster van de Grauwe zusters.Gebouw met oorsprong in XVI maar met vernieuwde voorgevel. 80 cm dikke muren behouden, doch binnen enkel dakconsoles en ribben verwijzend naar de vroegere functie van kapel. De oostelijke gevel bevat nog muurvlechtingen en sporen van zandstenen blokken en steunberen.
De westelijke gevel vertoont buiten nog een uitspringende console voor de vroegere klokkenstoel.
VIOE.

Langemunt 14

Kleine dorpswoning van één bouwl. onder zadeldak (pannen) met bepleisterde lijstgevel; naar verluidt in zolderbalk gedateerd 1810.
VIOE.

Langemunt 16

Burgerhuis van vier trav. en twee bouwl. onder zadeldak (pannen); vlg. inscriptie op de binnenkant van de deuromlijsting opgericht door "J.B. Maenhout anno 1851". Bepleisterde lijstgevel met enkelhuisopstand. Rechth. vensters in geriemde omlijsting met doorlopende arduinen dorpels. L. licht uitspringend deurrisaliet met bewaarde vleugeldeur in arduinen omlijsting. Eenvoudige gevelbeëindiging met kroonlijst op klossen.
VIOE.

Langemunt 18

Rijhuis met bepleisterde lijstgevel van vier trav. en twee bouwl. onder zadeldak (pannen), uit XIX maar met verbouwde begane grond; naar verluidt op zolder gedateerd 1844.
VIOE.

Langemunt 20

Voormalige gemeentelijke tekenschool. Bepleisterde lijstgevel van drie trav. en twee bouwl. onder zadeldak (pannen), daterend uit XIX. Verbouwde begane grond. Rechth. bovenvensters in geriemde omlijsting met doorgetrokken arduinen onderdorpels. R. licht uitspringend risaliet.
VIOE.

Langemunt 32

Burgerwoning uit XXb met grijze bakstenen gevel en vooruitspringende puntgevel met raam. Afwerking van de ramen met natuurstenen omlijstingen.
Rondboogdeur in natuurstenen omlijsting.
Arduinen plint.
Rechthoekige ramen.
GER.

Langemunt 42-44


Voormalige textielwinkel en woonhuis. Samenstel van een woongedeelte van vier trav. en twee bouwl. Onder zadeldak (pannen) en een lager gedeelte met winkelpui en garagepoort van één bouwl., vermoedelijk uit XIX. Lijstgevels bekleed in de jaren 1920 met gele faïencesteentjes met bloemenfriezen en voorzien van winkelpuien.
VIOE.

Langemunt 46-48

Lijstgevel met gele faïencesteentjes bekleed en zwarte banden rondom de vensters en bloemenfries onder de kroonlijst.De bovenlichten van de deur en ramen van het gelijkvloers zijn opvallend versierd met gegraveerde motieven.
VIOE.

Langemunt 45-47

Ruime woning uit XIX A; thans samen acht trav. en twee bouwl. Onder doorlopend zadeldak (mechanische pannen). Beraapte lijstgevel met rondboogvormige bovenvensters (nr. 47 met behouden houtwerk); nr. 45 werd in XX A voorzien van gelijkaardige rondboogvormige bovenvensters. Verminkte begane grond.
VIOE.

Langemunt 60

Alleenstaand herenhuis in ommuurde tuin afgesloten d.m.v. ijzeren hek. Herenhuis van drie trav. en twee bouwl. onder schilddak (mechanische pannen); uit XXa. Bepleisterde lijstgevel uitgebreid met driezijdige uitbouw
VIOE.

Legekouter 18

Z.g. "Hof ten Heule". Hoeve met heerlijke rechten, leen gehouden van de heer van Nevele. Reeds vermeld in 1453 (cf. jaartal aangebracht op het recente huisnaambord). Op de kaart van 1639 voorgesteld als motte met opper- en neerhof, e. g. gelegen in ronde omwalling. In 1682 omschreven als "eene behuysde hofstede staende op eene mote, met het nederhof, bogaert, meersschelken, vijvere ende wallebulcxken deer al rondomme ligghende". Op midden XIX-kaart van Vander Maelen opgetekend als het omgrachte "cane. Ten Heyle", voorzien van een onbehuisde vierkante omgrachting en eronder een meer rechth. omgrachting. Thans hoeve met losstaande bestanddelen gegroepeerd op erf, afgesloten met ijzeren hek tussen overhoeks geplaatste bakstenen pijlers.Ten W., ruim boerenhuis vermoedelijk met XVIII-kern; gecementeerde gevel onder zadeldak (mechanische pannen, n // straat). Zes rechth. beluikte vensters. L. zijgevel gecementeerd. R. zijgevel afgewerkt met muurvlechtingen en sporen van vroegere dakhelling.en N., overblijfsel van het vroegere buitengoed (?). O.-gedeelte van drie trav. onder zadeldak (pannen, n ⊥ straat) tussen zijtuitgevels met muurvlechtingen. Gewitte gevels op gepikte plint. Aan de veldzijde voorzien van trav.-indeling met lisenen en een gedichte rondboogpoort. Aanleunende lagere stallen. Ten O., dwarsschuur en stallen onder zadeldak (pannen en golfplaten, n // straat). Ervoor mestvaalt en op het begraasde erf rond betonnen hondenhok.
Toestand 2010: woning vervangen door nieuwe fermette. Dienstgebouw in N behouden maar gecementeerd.
VIOE.

Kerk H. Mauritius en Gezellen.

Parochiekerk St.-Mauritius en Gezellen Oorspronkelijk Romaanse kruiskerk van Doornikse steen met kern opklimmend tot XII-XIII, doch reeds vroeger vermeld. Vernield in gevechten tussen de Gentenaars en Lodewijk van Male (1381). Wederopbouw in baksteen en vergroting van schip. Ook beschadigd tijdens godsdiensttroebelen eind XVI. Tussen 1590 en 1609 wederopbouw van Z.-zijbeuk en in 1725-26 van N.-zijbeuk. Sacristieën gebouwd in 1764 en 1828. Daken hersteld o.l.v. architect J. Vandenheuvel eind XIX. Na grote oorlogsschade in 1918 en 1940 resp. hersteld in 1922-1925 en 1942.
Opgetrokken in Doornikse steen en baksteen. Verschillende muren met gebruik van Doornikse steen en veldsteen zouden opklimmen tot XII-XIII. De vierkante kruisingstoren van Doornikse steen datereerde grotendeels uit XIII en XV voor de klokkeverd. van Ledesteen, doch werd na de grote oorlogsschade van 1918 gereconstrueerd.De plattegrond van de hallekerk ontvouwt een driebeukig schip van drie trav., een transept van één trav. met vierkante kruisingstoren, een vlak afgesloten koor van één trav. met aangebouwde sacristieën, traptorentje in oksel van koor en N.-sacristie.
W.-zijde met drie blinde puntgevels onder afzonderlijke zadeldaken. Bakstenen zijgevels verlicht d.m.v. drieledige spitsboogvensters met maaswerk in gotische stijl. In de eerste trav. rondboogdeurtje met zandstenen negblokken en overspannend waterlijstje. Jaartallen 1590 en 1609 op bakstenen in Z.-gevel r. naast de deur. Transeptgevels en koor op onderste geleding van natuursteen en erboven baksteen, puntgevels met gelijkaardige spitsboogvensters als in zijbeuken. In N.-transeptarm grote gedichte oculi en rondboogvormige muuropeningen.
Vierkante kruisingstoren van twee geledingen met twee spitsboogvormige galmgaten en uurwerk, afgedekt met naaldspits. Tegen het koor geplaatste calvarie. Interieur. Drie beuken gescheiden d.m.v. spitsboogvormige scheibogen rustend op arduinen zuilen op achtkantige basis. Bundelpijlers met krulkapitelen van kruisingstoren vernieuwd na W.O. I. Kruisriboverwelving met vernieuwde kruisribben en gordelbogen.
Mobilair. Beeldhouwwerken: Christusbeeld in lindehout door Jan de Pré van 1732-33.
Hoofdaltaar (marmer) door beeldhouwer J. Inghels (1808); naar verluidt vernieuwd in 1924. Boven zijaltaren schilderingen (XIX?) op doek van O.-L.-Vrouw, in 1948 aan de muren bevestigd. XVII-eiken koorgestoelte gebruikt voor nieuw altaar (1967). Eiken XVIII-lambrizering. Eiken communiebank uit XVII. Eiken kansel van Jacob Collijn (Gent) gedateerd 1726. Vier biechtstoelen door J. Salens en L. van Heldenberg (Gent) met medaillon resp. van St.-Petrus van 1756, de Goede Herder, H. Paulus en H. Helena in 1728. Orgel, oorspronkelijk in 1753 door Pieter van Peteghem, verbouwd door Leo Lovaert in 1865 en 1871 en door E. Prez in 1904, in 1952 door Loncke. Eind XVIII-doopvont van marmer en koper. Marmeren praalgraf van Ionannes Martinus della Faille, heer van Nevele, door Van Huffel van 1769.
VIOE.

Markt znr donjon ( zie ook C. Buyssestraat 6)

Overblijfsel van de donjon van het voormalige kasteel van Nevele.
Horend bij C.Buyssestraat 6.
Behouden meer dan 1 m dikke muren van een min of meer vierkant gebouw uit veldsteen, doornikse kalksteen, baksteen, schorren en hier en daar vermoedelijk Romeinse dakpanfragmenten.
Tegenwoordig deel van appartementencomplex. Behouden steektrap in een muur met rondbooggewelf.
Uitkijktorentje. Sporen van muuropeningen in de ZO-muur.
Oorsprong XII of ouder.
VIOE.

Oossekouter 23

XIX boerenwoning met één bouwlaag onder pannendak. Gelegen aan een doodlopende zijweg, met aan de inkom opvallende gesnoeide linde.
Voorgevel in XX aangepast met verdiepte rondboognissen waarin rechthoekige vensters. Gecementeerde plint. Rondboogdeurtje. Gerestaureerd.
GER.

Oossekouter 60

Z.g. "'t Koetsenhof". Woning van ca. 1900; vier trav. en één bouwl. Onder zadeldak (pannen). Bakstenen gevel met getoogde muuropeningen met dorpels doorgetrokken in gewitte banden.
VIOE.

Peperhol 6

Gemoderniseerde hoeve. Aan de straat, bakstenen wegkapel toegewijd aan H. Antonius. Vlg. gevelsteentje gebouwd i.o.v. E.V.D. Vennet-Van Gansbeke in 1914.VIOE.

Peperhol 7

XIX-hoevetje gelegen aan gracht met knotwilgen. Ten N., gewit boerenhuis op gepikte plint met getoogde muuropeningen en afgedekt met zadeldak (pannen, n // straat). Ten O., dwarsschuur met latere uitbreidingen. Toestand 2010: vernieuwd woonhuis zonder behouden kenmerken. Behouden dwarsschuur met typische kenmerken zoals overstekende dakrand en verhoogde inrijpoort. Mss XVIII kern.
GER. ( schuur & stallen)

Peperhol 8

"Hulstelaerhoeve", zou reeds vermeld zijn in 1639 (cf. recent aangebracht keramieksteentje met huisnaam en jaartal). Gerenoveerd boerenhuis met gewitte gevel op gepikte plint onder overkragend zadeldak (pannen, n // straat). Licht getoogde vensters met luiken.
Grotendeels vernieuwd interieur met behoud van een moerbalk versierd met wolventand en kruismotief.
Erachter gelegen dwarsschuur; vermelding "Anno 1904" aan weerszij van een niskapelletje met heiligenbeeld boven een staldeur. Bakstenen gebouw met rechth. schuurpoort en getoogde deuren en venstertjes onder overkragend zadeldak (pannen, n // straat).
In 2010 gerestaureerd aangetroffen.
VIOE.

Peperhol 9

Voormalig boerenhuisje met gewitte gevel op gepikte plint onder zadeldak (mechanische pannen, n // straat); oude kern doch gerenoveerd. Houten kozijnen met roedenverdeling en luiken. Vernieuwde rondboogdeur in uitspringende omlijsting. Ten O., wederopgebouwd bakhuis.
SCHRAP

Peperhol 10

Monumentale schuur uit XIX horend bij een landhuis uit XXd.
In de schuur 2 grote inrijpoorten onder met bakstenen strekken afgewerkte segmentbogen.
VIOE.

Peperhol 11

Hoeve met losstaande bestanddelen op begraasd erf, uit XIX, met kern minstens opklimmend tot XVII A.
Ten N., boerenhuis met witgekalkte gevel van zeven trav. op gepikte plint afgedekt met overkragend zadeldak (pannen). Rechth. vensters met groenwitte luiken. Deur gevat in grijsgeschilderde (grijs) bakstenen omlijsting. Geprofileerde kroonlijst als gevelbeëindiging.
Interieur. Twee moerbalken, één ervan met versiering en ingekerfd jaartal 1821 (van wederopbouw ?).
Ten O., dwarsschuur onder overkragend zadeldak (pannen) met v.l.n.r. doorgang van wagenhuis, centrale verhoogde doorrit met ingewerkt deurtje en staldeurtjes; roodgeschilderd houtwerk. Ervoor liggende mestvaalt. Ten Z., in de hoek van het erf, bakhuis.
VIOE.

Spoelstraat 8

Voormalige hoeve met losstaande bestanddelen gelegen op boomgaard, thans buitenverblijf.
Ten N., gerestaureerd boerenhuis vermoedelijk daterend uit XVIII; negen trav. en één bouwl. onder overkragend zadeldak (pannen, n ⊥ straat). Geschilderde, naar Z. georiënteerde gevel, met rechth. vensters onder houten latei met luiken. Bouwnaden merkbaar. Zijgevels afgewerkt met muurvlechtingen. L. aandak met luchtgaten in geveltop. Zijaanbouwsels onder lessenaarsdaken.
Ten O., bijgebouw (wagenhuis?) onder mank zadeldak (pannen) met gedichte segmentboogpoort en houten bebording in geveltop.
Ten N., achter woonhuis, bakhuis met muurvlechtingen op voorgeveltop. Gerestaureerd
VIOE.

Steenputstraat 24

"Welsbulshoeve", vermeld in 1769. Hoeve met losstaande bestanddelen, thans vnl. XIX-uitzicht.
Ten N., XIX-woonhuis van zeven trav. en één bouwl. onder zadeldak (pannen, n ⊥ straat). Bakstenen gevel op grijsgeschilderde plint met rechth. deur en vensters met witte persiennes. Aflijnende tandlijst.
Interieur. Traditioneel ingerichte woonkamer met houten tochtscherm en verschillende deuren, ook aan weerszij van de schouw; moerbalk met wolfstandversiering.
Ten N., naast woonhuis later bijgebouwde stal (XIX B). Ten Z., dwarsschuur onder zadeldak (pannen, n ⊥ straat) met mestvaalt ervoor. In de eerste trav. gedichte segmentboogpoort van wagenhuis (?), centrale rechth. doorrit.
VIOE.

Veldeken 1

Naar verluidt voormalige driegezinswoning. Thans losstaande verbouwde of later bijgebouwde hoevegebouwen.Aan de straat, witgeschilderde wegkapel onder zadeldakje. Nis met O.-L.-Vrouwebeeld achter venstertje.In 2010 is het kapelletje leeggehaald en werd het raampje verwijderd. Woning vervangen door nieuwbouw.
SCHRAP

Veldeken 10

Voormalig café "In de drie wegen", naar de ligging aan een driesprong. Thans gerenoveerd. Voorheen samenstel van een ouder woonhuis van één bouwl. onder zadeldak (pannen) uit XVIII en een XIX-woonhuis onder schilddak (pannen). E.g. thans gesloopt. Getoogde vensters op arduinen dorpels met hartvormige lichtopening in de luiken.
VIOE.

Veldeken 36

Hoeve met losstaande bestanddelen, grotendeels verbouwd. Boerenhuis van één bouwl. onder zadeldak (pannen), vnl. uit XIX. Lichtgroengeschilderde gevel (naar Z.) met gewijzigde vensters. Licht getoogd deurtje en rechth. deur. Ten Z.W., houten schuurtje.
VIOE.

Veldeken 50

Hoeve z.g. "Hof ten Grute" met losse bestanddelen. Boerenhuis naar verluidt vermeld in 1683; zeven trav. en één bouwl. onder zadeldak (pannen, n ⊥ straat), gevat tussen zijaandaken met muurvlechtingen. Naar Z.O. georiënteerde bakstenen gevel op grijsgeschilderde plint onder witbepleisterde geprofileerde kroonlijst. Rechth. vensters onder betonnen latei met witte luiken. Licht getoogd deurtje in grijsgeschilderde rechth. omlijsting op neuten en gelijkaardig gedicht deurtje op uiterst r. trav. Zijgevels met oculus in geschilderde omlijsting boven zolderdeur. Zijaanbouwsels onder lessenaarsdak. Nagenoeg gelijkaardige achtergevel met venster van opkamer.
Interieur. Schouw met grijze steentjes (grijsgeschilderd) met l. ervan deurtje. Eiken balkenzoldering met moerbalken.
Ten N.W., bakhuis. Voorts recentere stallen.
VIOE.

Veldeken 51

Hoeve met losstaande bestanddelen. Boerenhuis, ten N., met verankerde en geschilderde lijstgevel (naar Z. gericht), afgedekt met zadeldak (pannen, nlstraat); jaartal 1826 op moerbalk in woonkamer. Rechth. vensters met vernieuwd houtwerk, gevat in vlakke omlijsting. Kroonlijst als gevelbeëindiging.
Ten Z.O., stallen, op steentje in l. zijpuntgevel (straatkant) gedateerd 1868. Geschilderde baksteenbouw met steekboogvormige poorten onder zadeldak (pannen, n ⊥ straat). Ten W., bakhuisje.
VIOE.

Veldeken 53

Aaneengebouwde boerenarbeidershuisjes uit XIX A (?), thans één woning van drie en drie (of vier) trav., één bouwl. en zadeldak (pannen, n⊥straat). Naar Z.O. georiënteerde grijsgeschilderde gevel met rechth. vensters met witte luiken en deuren. Sporen van gedichte muuropeningen op r. zijgevel. Recenter gebouwd stalletje..
VIOE.

Vierboomstraat 5

Voormalig boerenhuisje, thans landhuisje in tuin. Woonhuis van zeven trav. en één bouwl. onderzadeldak (pannen, n ⊥straat), uit XVIIIB (?). Witgeschilderde gevel op gepikte plint, naar Z. gericht. Drie houten kruiskozijnen met diefijzers. Getoogd deurtje en uiterst l. sporen van gedichte deur (in XIX tweegezinswoning). Modillons onder overkragend dakschild. Zijgevels met aandaken, r. met muurvlechtingen en sierankers in geveltop
VIOE.

Vierboomstraat 10

Voormalige tweegezinswoning, thans buitenverblijf, vermoedelijk met XVIII-kern. Langgestrekt hoevetje met gewitte voorgevel op grijsgeschilderde plint onder overkragend zadeldak (pannen, n ⊥ straat). Houten kruiskozijnen met witte luiken en rechth. deuren. Toegevoegde houten dakkapel boven deur. R. aangebouwd schuurtje onder doorlopend zadeldak en later toegevoegde garage.
Interieur. Bewaarde XVIII-deur en moerbalk, dubbele schouw, opkamer.
SCHRAP

Vierboomstraat 14

Vroeger twee aan de straat gelegen woningen, uit XIX en XX. Verankerde en gecementeerde gevel van zes trav. en één bouwl. onder zadeldak (pannen, n // straat). Vernieuwde rechth. muuropeningen.

SCHRAP

 

Vierboomstraat 15

Thans buitenverblijf z.g. ..t Vossenhol.. Boerenarbeidershuisje vermoedelijk uit eind XVIII. Gewitte lijstgevel van zeven trav. (?) op gepikte plint; overkragend zadeldak (pannen, n ⊥ straat). Drie houten kruiskozijnen met roedenverdeling en luiken en twee getoogde deurtjes. L. zijaanbouwsel onder lessenaarsdak.
VIOE.

 

Vierboomstraat 21

Opgeknapt XIX-hoevetje met losstaande bestanddelen. Ten N., gerestaureerd bakstenen boerenhuis van vier trav. en één bouwl. onder zadeldak (pannen). Ten Z., eendelig bakhuis.
VIOE.

 

Vierboomstraat 23

Hoeve met losstaande bestanddelen, gelegen aan het einde van een zijweg, met een gracht aan twee zijden van het erf.
Ten N., boerenhuis met beschilderde naar Z.O. gerichte gevel, onder overkragend zadeldak (pannen). Vernieuwde rechth. vensters met houten latei, dorpels met tegels en luiken. Getoogd deurtje. Overkragend dakschild rustend op modillons. Zijaandaken met muurvlechtingen. Toegevoegde zijaanbouwsels onder lessenaarsdaken. Gedichte deur uiterst r. Voor het huis steekpomp.
Interieur. Woonkamer met drie gekoppelde deurtjes en twee deurtjes aan weerszij van de schouw. Sober versierde en beschilderde moerbalk en kinderbalken.
Ten Z.O., dwarsschuur met rechth. inrijpoort onder zadeldak (pannen). Ten N.W., voormalig bakhuisje.
VIOE.

Wulfhoek 1

Z.g. "Hof ten Steine". Gelegen in boomgaard, op hoek met Bosstraat en aldaar voorzien van een bakstenen pijlerkapelletje van O.-L.-Vrouw. Ijzeren hek tussen overhoeks geplaatste bakstenen pijlers. Ten N. van het erf, grote vijver.
Ten W., boerenhuis van één bouwl. onder overkragend zadeldak (pannen, n // straat). Oude gevel (XVIII) in XX a verbouwd. Aan weerszij van de woning aangebouwde stallen.
Interieur. Mooi bewaarde ruime woonkamer met geschilderde zolderbalken, o.m. verschillende moerbalken waarvan één met balkzoolversiering en het jaartal 1769. L., naast de grote schouw met bordenrek, drie gekoppelde deurtjes in grijze bakstenen omlijsting met doorlopende gekorniste kroonlijst.
Ten O., aan straatkant, dwarsschuur onder overkragend zadeldak (pannen, n // straat) met resp. getoogde staldeuren en venstertjes, met ervoor mestvaalt en aalpomp, verhoogde inrijpoort en rechth. opening van wagenhuis. Naar verluidt achter kapelletje op N.-zijgevel jaartal 1913.
VIOE.

Wulfhoek znr

Kapelletje van de 'Varende vrouw' naar een oude legende.
Dit XIX of XXa kapelletje werd verwoest door een ongeluk, maar is anno 2010 nog steeds niet heropgebouwd.
VIOE.

Wulfhoek 3

Voormalig boerenhuis opklimmend tot XVIIIB; acht trav. en één bouwl. onder zadeldak (pannen, n ⊥ straat). Witgekalkte gevel op gecementeerde en gepikte plint. Vernieuwde rechth. vensters onder houten lateien. Korfboogdeurtje en gedicht korfboogdeurtje in blinde trav. Gewitte zijgevels met aandaken en muurvlechtingen.
VIOE.

Wulfhoek 8

Nieuwenbulkhoeve.. Vlg. huisnaambord minstens opklimmend tot 1639. Gelegen in het deel van de straat dat thans doodloopt op de autostrade. Hoeve met losstaande bestanddelen op begraasd erf, afgesloten door roodgeschilderd ijzeren hek tussen overhoekse pijlers. Ten N.O., boerenhuis vermoedelijk uit XVIII; acht en twee trav. en één bouwl. onder zadeldak (pannen, n ⊥ straat). Twee r. trav. later toegevoegd. Witgekalkte gevel op gecementeerde, gepikte plint. Rechth. vensters met dorpels van tegels en groene luiken met hartvormige lichtopening. Gebogen deurtje in rechth. grijsgecementeerde omlijsting. Deur in aangebouwde r. trav. gevat in geschilderde omlijsting. Uitgesneden modillons onder overkragend zadeldak.L. zijgevel vernieuwd. Aandak van oorspronkelijk r. zijgevel bewaard. Interieur. Woonkamer met houten tochtscherm, drie gekoppelde deurtjes l., schouw met bordenrek r. en geschilderde balkenzoldering, moerbalk met versierde balkzool. Ten Z.W., witgekalkte dwarsschuur op gepikte plint met zadeldak (pannen, n ⊥ straat). Roodgeschilderd houtwerk van rechth. staldeuren en inrijpoort. Ervoor aalpomp en mestvaalt. Ten O., recenter bijgebouwde stal met in l. zijgevel beeldje van St.-Antonius van Padua met varken.
VIOE.

Wulfhoek 13

Z.g. "Hof ten Briele". Voormalig leengoed vermeld in XV. In XVII gelegen in ronde omwalling. In 1682 omschreven als "leenhofstede mette wallen ende bogaerden daermede gaende".
Boerenhuis met gecementeerde gevel met schijnvoegen, afgedekt met zadeldak (pannen); vermoedelijk vroeger op moerbalk jaartal 1747. Rechth. vensters met groen-witte luiken. Gebogen deurtje in rood-witte bakstenen omlijsting. Uitgesneden modillons onder overkragend zadeldak. Ten Z., stallen met gewitte gevel op gepikte plint onder zadeldak (pannen).
R.A.G., Fonds Baronie Nevele, nr. 74.
VIOE. GER


Wulfhoek 14

Afgelegen hoeve z.g. "Hof de Congo". Ten N.W., bakstenen woonhuis van fruitteler, vlg. keramieksteentje met huisnaam daterend van 1885. Gevel afgelijnd door lisenen en baksteenfries. Getoogde vensters en deur in uitspringende bakstenen omlijsting met neuten en oren. Zijgevels verfraaid met boogfries.
Ten Z.O., grote schuur met bakstenen gevels geritmeerd door rondboogarcade en rondbogige spaarvelden.XIX dorpswoning van één bouwlaag onder zadeldak, pannen en // aan de straat gelegen.
VIOE.

Wulfhoek 16

Z.g. "Hof ter Oossche". Zou vlg. Opschrift op huisnaambord reeds vermeld worden in 1393, doch hoeve is pas met zekerheid te dateren XVII A; eertijds moerbalk met jaartal 1734 (door brand in 1947 vernield). Op Ferrariskaart rechth. omwald.
Hoeve met losstaande bestanddelen gegroepeerd op begraasd erf, afgesloten d.m.v. twee toegangshekken; ten Z., naast linde, trek tussen witgeschilderde vierkante pijlers, ten O., ronde bakstenen pijlers met ijzeren hek over walbrugje. Erf aan twee zijden voorzien van gracht, ten N.W. leidend naar vijver. Op het erf koepelvormig hondehok.
Boerenhuis van acht trav. en één bouwl. Onder zadeldak (mechanische pannen), voorheen met twee dakvensters. Gewitte gevel op gepikte plint, vernieuwde rechth. vensters op arduinen dorpels met groen-witte luiken. Rechth. deur in roodgeschilderde bakstenen omlijsting met neuten en waterlijstje. Modillons onder overkragend dakschild.
Merkwaardig interieur met verscheidene gekoppelde bakstenen deuromlijstingen en schouw met rocailleversiering. Gedenkplaatje op balk met vermelding "Herman Lamme d'Huisnacht en zijne vrouw Marie Manhave de Baafde anno 9 februari 1734. Afgebrand 29 juni 1947".
Ten O., op erf twee parallelle schuren en stallen met witgeschilderde gevels op gepikte plint en afgedekt met zadeldak (pannen). R. schuur opgetrokken in 1898 (cf. jaartal op baksteentje), naar verluidt i.p.v. een houten stal.
VIOE.

Wulfhoek Kapelletje O.L.V.

Tgov. de hoeve, in de straatbocht gelegen kapelletje van O.-L.-Vrouw onder twee linden en met bloementuintje ervoor, naar verluidt van ca. 1770. Witgeschilderde baksteenbouw onder zadeldakje (pannen) met blauwgeschilderd gebogen deurtje met tralievenster. Recente houten banderol boven deur vermeldt: "Nood zoekt Troost O.L.V. van Halle bid voor ons". Erboven oculus.
Interieur. Bepleisterd tongewelf met profielversiering. Altaartje in rococo getinte stijl; het oorspronkelijke houten O.-L.-Vrouwebeeld wordt op de hoeve bewaard.
VIOE.

Zeistraat 1

XIX dorpswoning van één bouwlaag onder zadeldak, pannen en // aan de straat gelegen.
Vijf traveeën in bakstenen gevel op gecementeerde plint. Lichtgetoogde, beluikte vensters. Getoogde
deur met bovenlicht.
Fraai afgewerkte muizentand.
VIOE.

Zeistraat 17-19

Behouden XIX arbeidershuisjes van 2 bouwlagen en drie trav. elk.
Rechthoekige ramen in bakstenen gevel op gecementeerde plint.
Zadeldak met veel langer achtervleugel.
Weerhouden als laatste beeldbepalend element van typische arbeidershuisjes in beluik, welke in XIX veelvuldig voorkwamen in deze buurt (Den Hul).
VIOE.